• +86 156 0182 8001
  • info@butatrading.com

MƏHSUL AXTARIŞI

Hazırki vəziyyətə uyğun olaraq demək olar ki, ticarətlə məşğul olan şəxslərin çoxu xarici dil bilmədiyi üçün, məsafənin uzaq olduğu üçün, artıq xərclərin olduğu üçün və müxtəlif səbəblərdən dolayı Çində bazar araşdırması aparıb axtardığı məhsulu tapa, qiymət danışıqlarını apara və digər prosedurları təşkil edə bilmir.Bunu nəzərə alıb sizlər üçün təmənnasız bazar araşdırması aparırıq sizlərin axtardığı malı və yaxud malları Çində ən keyfiyyətli və ən münasib qiymətlərə tapıb sizlərə bir neçə təkliflər edirik. Bu təkliflərə axtardığınız malı Çində istehsal edən bir və yaxud bir neçə şirkətin qiymətləri və şirkətin istehsal etdiyi malın əlavə xüsusiyyətləri aiddir.